Vanaf 1 januari 2016 zijn de 3 Gewesten ook operationeel bevoegd voor de uitgifte van dienstencheques.

Meer informatie ? Selecteer uw profiel :

Een gebruiker van de dienstencheque

In welk gewest is uw hoofdverblijfplaats ?

Een erkende onderneming

In welk gewest oefent uw Erkende Onderming haar activiteiten uit ?

Een werknemer van de dienstencheque