Belastingvermindering

Uw belastingvermindering hangt af van het Gewest dat overeenkomt met het hoofdadres dat door u werd ingegeven in uw persoonsgegevens. Het gewest volgens uw hoofdadres wordt onderzocht op de eerste januari van het aanslagjaar.

Hoofdverblijfplaats in het waalse gewest

Op fiscaal vlak is de aankoop van dienstencheques voordelig :

 • De bedragen die u betaalt in de vorm van dienstencheques geven u recht op een belastingvermindering.
 • Voor uitgaven gedaan :
  • vanaf 1 januari 2014 is het aftrekbaar bedrag beperkt tot €1.400 per persoon en per jaar. Uw belastingvermindering is berekend op basis van een belastingtarief van 30%. Een dienstencheque van €9 kost in werkelijkheid maar €6,30 na de belastingvermindering.
  • vanaf 1januari 2015, geniet u van een belastingvermindering van €0,90 per dienstencheque voor de eerste 150 aangekochte dienstencheques per persoon. Een dienstencheque van €9 kost in werkelijkheid maar €8,10 na belastingvermindering.
 • Gehuwde of wettelijk samenwonende partners hebben allebei recht op de belastingvermindering voor de dienstencheques die ze onder hun eigen naam kopen. De maximumbedragen gelden per jaar en per partner. Bijgevolg dienen beide partners elk een eigen gebruikersnummer te hebben bij Sodexo.
 • Sodexo stuurt u elk jaar op 1 april een fiscaal attest dat u bij uw belastingaangifte moet voegen.

Belastingkrediet

U gebruikt dienstencheques en uw inkomen is beperkt ?

U kan tevens genieten van een belastingvermindering via een “terugbetaalbaar belastingkrediet”.

De aanvraag tot terugbetaling gebeurt door het fiscaal attest bij uw belastingaangifte toe te voegen.

Indien u geen aanslagbiljet toegestuurd krijgt, vraag deze dan op eigen initiatief aan bij uw plaatselijk belastingkantoor.

Voor bijkomende informatie, gelieve de FOD Financiën te contacteren op het volgende nummer : 02/572.57.57 (normaal tarief).

Hoofdverblijfplaats in het vlaamse gewest of het brussels hoofdstedelijk gewest

Op fiscaal vlak is de aankoop van dienstencheques voordelig :

 • De bedragen die u betaalt in de vorm van dienstencheques geven u recht op een belastingvermindering.
 • Voor uitgaven gedaan vanaf 1 januari 2014 is het aftrekbaar bedrag beperkt tot €1.400 per persoon en per jaar.
  • Uw belastingvermindering is berekend op basis van een belastingtarief van 30%. Een dienstencheque van €9 kost in werkelijkheid maar €6,30 na belastingvermindering.
 • Gehuwde of wettelijk samenwonende partners hebben allebei recht op de belastingvermindering voor de dienstencheques die ze onder hun eigen naam kopen. De maximumbedragen gelden per jaar en per partner. Bijgevolg dienen beide partners elk een eigen gebruikersnummer te hebben bij Sodexo.
 • Sodexo stuurt u elk jaar op 1 april een fiscaal attest dat u bij uw belastingaangifte moet voegen.

Belastingkrediet

U gebruikt dienstencheques en uw inkomen is beperkt ?

U kan tevens genieten van een belastingvermindering via een “terugbetaalbaar belastingkrediet”.

De aanvraag tot terugbetaling gebeurt door het fiscaal attest bij uw belastingaangifte toe te voegen.

Indien u geen aanslagbiljet toegestuurd krijgt, vraag deze dan op eigen initiatief aan bij uw plaatselijk belastingkantoor.

Voor bijkomende informatie, gelieve de FOD Financiën te contacteren op het volgende nummer : 02/572.57.57 (normaal tarief).