Hoeveel dienstencheques kan ik per kalenderjaar bestellen (van 1 januari t/m 31 december)?

Dat hangt van uw situatie af :

 • user   Een gebruiker kan maximaal 500 dienstencheques per kalenderjaar bestellen (400 dienstencheques aan €9 en 100 dienstencheques aan €10).
 • family   Een gezin kan maximaal 1 000 dienstencheques per kalenderjaar bestellen (800 dienstencheques aan €9 en 200 dienstencheques aan €10).Ieder gezinslid dat meerderjarig is mag maximaal 500 dienstencheques per kalenderjaar bestellen.Onder ‘gezin’ wordt verstaan “alle personen die volgens het attest van gezinssamenstelling uit het bevolkingsregister ingeschreven zijn op hetzelfde adres”.
 • De hieronder vermelde categorieën mogen per kalenderjaar 2 000 dienstencheques aan €9 bestellen :
  mother2   Eenoudergezinnen,

  handicap   Gehandicapte personen, 
  adult3   Ouders van minderjarige gehandicapte kinderen, 
  old   Oudere personen die een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden genieten

  Klik hier voor de procedure om meer dan 500 dienstencheques per jaar te bestellen.

Alleenstaand gezin : Wie van deze regel wenst gebruik te maken om tot 2.000 dienstencheques per kalenderjaar te kunnen bestellen, dient bijgevoegd document in te vullen. Een exemplaar moet aan de RVA gestuurd worden met de gevraagde bewijsstukken. Een ander exemplaar (het origineel) moet teruggestuurd worden, zonder bewijsstukken, naar Sodexo.

RVA
Algemene Directie Reglementering
Tijdskrediet en buurtdiensten
Keizerslaan 7
1000 Brussel
Sodexo
Cel Dienstencheques
Pleinlaan 15
1050 Brussel