Gebruik van dienstencheques

AL NAARGELANG HET GEKOZEN PROFIEL VOLGT U ÉÉN VAN DE HIERONDER BESCHREVEN PROCEDURES VOOR HET GEBRUIK VAN DIENSTENCHEQUES.

WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN EEN PAPIEREN EN EEN ELEKTRONISCHE DIENSTENCHEQUE ?

comparaison-tsp-tse-nl

U kan uw formaat (elektronisch of papier) aanpassen in uw gegevens. U kan tevens een combinatie van papieren en elektronische dienstencheques bestellen via uw berekeningsmodule.