Fiscaal voordeel

Wat is het maximum bedrag dat ik elk jaar mag aftrekken ?

Voor uitgaven gedaan

  • vanaf 1 januari 2014 is het aftrekbaar bedrag beperkt tot € 1.400 per persoon en per jaar.
  • vanaf 1 januari 2015,
    • voor de gebruikers wier hoofdadres zich bevindt in het Vlaamse Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het jaarlijks aftrekbaar bedrag beperkt tot €1.400 per persoon .
    • voor de gebruikers wier hoofdadres zich bevindt in het Waalse gewest, wordt de belastingvermindering toegepast voor de eerste 150 aangekochte dienstencheques.
    • Het gewest volgens uw hoofdadres wordt onderzocht op de eerste januari van het aanslagjaar.

Gehuwde of wettelijk samenwonende partners hebben allebei recht op de belastingvermindering voor de dienstencheques die ze onder hun eigen naam kopen. De maximumbedragen gelden per jaar en per partner. Bijgevolg dienen beide partners elk een eigen gebruikersnummer te hebben bij Sodexo.

Sodexo stuurt u op 1 april van elk jaar een fiscaal attest dat u bij uw belastingaangifte moet voegen.

Voor meer informatie, gelieve de pagina betreffende de belastingvermindering te bezoeken.

Zal ik een fiscaal attest krijgen?

De gebruikers die belastingen betalen, genieten een belastingvermindering .

Gehuwde of wettelijk samenwonende partners hebben allebei recht op de belastingvermindering voor de dienstencheques die ze onder hun eigen naam kopen. De maximumbedragen gelden per jaar en per partner. Bijgevolg dienen beide partners elk een eigen gebruikersnummer te hebben bij Sodexo.

Voor meer informatie, gelieve de pagina betreffende de belastingvermindering te bezoeken.

Alle categorieën van vragen