Sinds 1 januari 2016 zijn de 3 Gewesten ook operationeel bevoegd voor de uitgifte van dienstencheques.

Na een openbare aanbesteding gelanceerd door elke regio, blijft Sodexo de uitgever van de dienstencheques voor het Waals Gewest, het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; op die manier kunnen we u een eenvoudige en efficiënte transitie verzekeren.

Meer informatie ? Bezoek de website van uw gewest

In welk gewest is uw hoofdverblijfplaats ?